Dancehall

Sofia Peralta

Sofia Peralta

Dance is my therapy

Dancehall er en subkultur med utgangspunkt i jamaicansk reggae musikk, som vokste frem på slutten av 1970-tallet. Dancehall fikk navnet sitt fra sitt “fødested”; in the “dance halls”. Her ble det spilt reggae, rocksteady, ska og amerikansk R&B på store musikkanlegg. DJ’en, kalt for “selector”, sin rolle var å synge/rappe – kalt for “toasting” – over “Riddims”. På Jamaica, så vel som andre karibiske øyer, er “riddim” betegnelsen for instrumentalen av sangen. Dette kan sammenlignes med rapping i hip-hop kulturen.

Dansestilen fikk dermed sitt navn av musikken den ble danset til, og er en streetdance som deles inn i tre epoker; old-, middel- og new school. Innad i epokene finner vi også ulike stiler som “Female dancehall”, “Queen style” og “Badman style”.

Dansen er bygget opp av trinn og bevegelser med navn, som i noen tilfeller kommer fra spesifikke låter med påvirkning fra den jamaikanske livsstilen. I andre tilfeller kommer de fra spesifikke dansere og/eller dansegrupper, også naturligvis med påvirkning fra den jamaicanske livsstilen.