INFO TIL DANSEFORELDRE

INFORMASJON TIL FORELDRE OG DANSERE i SPORTSDANS

Litt om Sportsdans

Sportsdans er dans drevet som konkurranseidrett og er preget av teknisk presisjon, der danserne må mestre grunnleggende fotarbeid, holdning, balanse, timing og koreografi. Hver stil har sine egne karakteristiske trinn, bevegelser, musikk og tempo. Det konkurreres tradisjonelt i ti danser delt i grenene standarddanser og latinamerikanske danser.

 

Standarddansene er engelsk valstangowienervalsslowfox og quickstep.

Latinamerikanske dansene er sambacha-cha-charumbapaso doble og jive. 

 

PRAKTISK INFORMASJON

 

PÅ TRENING

Partiene hos The Zone er nå delt inn i disse nivåene:

Nybegynner – ny med Sportsdans – førstegangsstartende

Litt øvet – gått nybegynnerkurs på rekrutteringsnivå

Konkurranse –på konkurransenivå 

Elite- Danser på Elitenivå,

 

Vanlig treningstøy benyttes på ukentlig trening og det er å foretrekke at danser har dansesko/treningsko for dans, men ikke noe krav – joggesko fungerer også. Ikke bare sokker

 

Drikkeflaske skal være ferdig fylt med vann til timen starter😊

Privattimer

Instruktørene/trenerne tilbyr privattimer og det bookes direkte med hver trener.

 

 

KONKURRANSER

Konkurranser arrangeres i en regional serie, Østlandsserien (ØS),  og en nasjonal serie, Norgesserien (NS). Det er Terminlister for begge seriene.

The Zone – Torshov Danseklubb hører inn under Region Øst og klubber innenfor denne regionen arrangerer Østlandsseriene. Det er 4 – 6 konkurranser i løpet av kalenderåret. 

Østlandsserien er konkurranser hvor danserne opparbeider seg poeng på Serie og opprykklistene. Se pkt om Serie og opprykklister. Norgesserien gir et grunnlag for Serie og rangeringslister for Eliteklassen.

Det er opp til foresatte å avgjøre hvilken konkurranse danseren skal delta på. Trener vil i samarbeid med gruppen og foresatte gi innspill på hvilke konkurranser dere kan velge å delta på.

 

Foreløpige tildelinger/konkurranser i Østlandsserien 2024:

ØS 1 17. mars LSKdans, samme helg som NS 2 

ØS 2  13. eller 14. april Drammen Dance Company eller Drammen Sportsdanseklubb

ØS 3 25. eller 26. mai Arrangør ikke avklart – 

ØS 4  22. september NeRo Sportsdansere Samme helg som NS 4

ØS 5  26. eller 27. oktober Drammen Sportsdanseklubb

ØS 6 23. eller 24. november Arrangør ikke avklart – Seriefinale

 

Norgesserien 2024

pastedGraphic.png

 

PÅMELDING 

For å delta på en konkurranse i regi av Norges Danseforbund må danseren ha gyldig medlemskap i en klubb tilknyttet ND. For dere Torshov Danseklubb. Alle dansere må også ha gyldig konkurranselisens fra det året de fyller 11 år for å delta i konkurranser. Engangslisens kjøpes ifm påmelding til konkurransen om danser ikke velger å kjøpe lisens for et år.

Linker til hvordan bli medlem av Torshov Danseklubb, forsikringer og konkurranselisenser

Innmelding i Torshov Danseklubb – Følg denne linken:

https://www.idrettsforbundet.no/digital/innmelding-i-norsk-idrett/

Forsikringer for Barn over 11 år med lenker til ulike nettsider og info om krav til lisenser.
https://www.danseforbundet.no/for-ut%C3%B8ver/konkurranselisens

I god tid før konkurransen, MÅ foresatte og dansere følge med på sidene til Norges Danseforbund under Hva skjer  – Konkurranser og se etter invitasjon til konkurransene. https://www.danseforbundet.no/hva-skjer 

Invitasjon blir lagt ut ca 1,5 til 1 mnd før konkurransen. Da er det viktig å merke seg når det er frist for påmelding. Avklar i god tid med trener hvilken aldersklasse og ferdighetsnivå dere skal melde på til. Gjør dette i god tid før påmeldingsfristen går ut!

Det er meget viktig at dere melder på innen fristen. Det har vært mye velvillighet det siste halvåret fra arrangørene i Østlandsserien, og Danseforbundet har ovenfor oss påpekt at de vil håndheve at fristene overholdes og at  det kun i helt spesielle tilfeller blir anledning til påmeldinger etter fristen utløp. Om dette vil påvirke timingen (tidsplan) for konkurransen kan arrangøren velge og ikke akseptere en etteranmelding.

INNDEING I KLASSER

I konkurranser deles danser inn etter klassetilhørighet etter følgende kriterier:

 • Alder, Barn I (A, B eller C), Barn II, Junior, Ungdom, Voksen og Senior I – III. 
 • Ferdighet, Førstegangsstartende, Rekruttering, Konkurranse, Elite og Profesjonell

 

 1. Førstegangsstartende deles i disse aldergruppene:
  1. Barn I (A, B eller C), T.o.m. det året den yngste deltakeren i paret fyller 10 år
  2. Barn II, F.o.m. det året den yngste deltakeren i paret fyller 11 år

 

 1. Rekruttering og Konkurranse:
  1. Barn I (A, B eller C), T.o.m. det året den yngste deltakeren i paret fyller 10 år
  2. Barn II, Fyller 11 eller 12 år i kalenderåret.
  3. Junior, Fyller 13, 14 eller 15 år i kalenderåret.
  4. Ungdom, Fyller 16, 17 eller 18 år i kalenderåret.

 

 1. Elite:
  1. Barn II, Begge fyller 11 år i kalenderåret.
  2. Junior I, Fyller 12, eller 13 år i kalenderåret.
  3. Junior II, Fyller 14 eller 15 år i kalenderåret.
  4. Ungdom, Fyller 16, 17 eller 18 år i kalenderåret.

 

 1. Singelklassen:
  1. Barn I (A, B eller C), T.o.m. det utøver fyller 10 år
  2. Junior, Fyller 11, 12 eller 13 år i kalenderåret.
  3. Ungdom, Fyller 14, 15, 16 eller 17 år i kalenderåret.

Før konkurranse

Det er bestemmelser for Antrekk, hår, sminke og sko i de ulike klassenivåene og det er viktig at både foresatte og danser har satt seg inn i dette og at antrekk er iht fastsatte bestemmelse. Om det ikke er kan danser bli fratatt muligheten til å delta. Om man er i tvil sjekk med trener om antrekket er ok og om dette er på konkurranse dagen sjekk og gjør nødvendige avklaring med hoveddommer. 

Påse at utstyr og alt som trenges til hår etc er på plass i god tid før konkurransedagen!

Om dere har spørsmål om konkurranser, antrekk eller annet avklar dette med trener ev annet personell hos The Zone – ikke med Danseforbundet – de svarer ikke opp denne type henvendelser. 

Se i konkurransereglementet avsnitt 12 – Antrekk / Sminke / Hår

https://www.danseforbundet.no/Dokumenter/Konkurranser%20og%20reglement/Sportsdans%20konkurransereglement.pdf

MØT GODT FORBEREDT OG I GOD TID FØR KONKURRANSESTART!  Alltid innmasj som starter konkurransen hvor alle skal elta.

Ikke ha hastverk og stress på slike dager 😊 Ta gjerne med mat og drikke. Arrangør har alltid utsalg – «kantine» Det blir ofte lange dager.

Hva skjer på konkurransen?

Arrangøren utarbeider en tidsplan hvor alle klasser som skal delta fordeles i tid igjennom dagen så alle klassene får danset sine innledende runder og finale. Dette kalles Timing. Den blir publisert noen dager før konkurransen. På nettsidene til arrangørklubben. 

I hver dans danser flere par samtidig på et stort gulv. I større konkurranser er det først flere utslagsrunder, deretter en semifinale og til slutt finalen. Parene rangeres av dommerne, og paret med flest førsteplasser vinner dansen. Den endelige rekkefølgen avgjøres ved sammenlagt plassiffer etter fem (eller ti) danser. Bedømming etter plassering er i klassene Junior, Rekruttering og Elite.

For Barneklassene blir deltakelse på de ulike konkurransene reguleres av Barneidrettsbestemmelsene. Egne bestemmelser og antrekk, hår, bedømming etc.

Serie og opprykklister

Serie og opprykklisten er en oversikt over alle danseutøvere som deltar på konkurranse og som er ordnet i rekkefølge (rangert) på bakgrunn av plasseringer og prestasjoner. Den gir grunnlag, basert på regelverk i Konkurransereglementet, om når danseren som kan rykke opp til neste nivå (eks fra rekrutering til konkurranse.) 

Østlandsserien – Serie og opprykklister. Rekrutering, konkurranse og elite og alle singelklassene. Serie og opprykklister i hver gren (standard og latin) 

Norgesserien – Serie og rangeringslister Ranking i hver gren (standard og latin)

Link hvor dette ligger:

https://www.danseforbundet.no/for-ut%C3%B8ver/rankinglister