Velkommen til Torshov Danseklubb

Torshov Danseklubb holder til hos The Zone Dance Studio på Myrens Verksted på Torshov i Oslo. Klubben er ansvarlig for driften av The Zone. Klubben vil markedsføres og omtales som «The Zone» («The Zone Dance Studio»).

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet  skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Danseundervisning innenfor ulike  dansegrener for barn, unge og voksne.

 

Organisasjonsnummer: 929 501 993

Særlige opplysninger: Registrert i Frivillighetsregisteret

 

Styre:

Styrets leder: Helene Spilling

Nestleder: Birgit Lovise Røkkum Skarstein

Styremedlem: Philip Alexander Imre Raabe

 

Signatur hver for seg:

Helene Spilling
Anne Stenseth Spilling
Pieter Martin Spilling

 

Prokura:

Helene Spilling